Не пропусти
Главная > Новости > Прокуратура Жайылского района предупреждает! Не продавайте свой голос!

Прокуратура Жайылского района предупреждает! Не продавайте свой голос!

Урматтуу шайлоочулар! 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 8-февралындагы «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеӊештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» ПЖ-31 сандуу Жарлыгы менен Кара-Балта шаардык кеӊешине депутаттарды шайлоо 2022-жылдын 11-апрелине дайындалган.

Шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөлөрү болуп саналган, 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары жергиликтүү кеӊештердин депутаттарын шайлоо укугуна ээ жана шайлоого теӊ негизде катышат.

Ал эми, сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган же эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар шайлоого жана шайланууга укугу жок.

Эскерте кетүүчү жагдай, биометрикалык маалыматтардын негизинде шайлоочулардын бирдейлештирилүүсү (идентификация) башка шайлоочунун ордуна шайлоого, ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого бөгөт коёт.  

Азыркы мезгилде, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүлөрүн www.shailoo.srs.kg интернет порталынан шайлоочулардын тизмесинен же болбосо 119 номерине акысыз чалып тактай алышат.

Белгилей кетүүчү нерсе, шайлоонун жүрүшүндө ага байланыштуу кандайдыр-бир мыйзам бузууларга жол берилсе, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, жоопкерчиликке тартылышат.

Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 195-бер. (шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу) жүздөн үч жүз саатка чейин коомдук иштерге же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат; 196-бер. (шайлоочулардын добуштарын сатып алуу) 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат; 197-бер. (шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу) үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга, же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга, же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат; 198-бер. (шайлоону же референдумду өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу) үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга, же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга, же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат; 199-бер. (шайлоо документтерин бурмалоо) бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же эки жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат – деп көрсөтүлгөн. 

Ошондой эле, шайлоонун жүрүшүндө мыйзам талаптарынын бузулуусу орун алса Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69-бер. негизинде жоопкерчилик каралган. 

Андыктан, шайлоонун бардык катышуучуларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын так сактоого, ар кандай терс чагымдарга алдырбоого, мыйзамсыз үгүт иштерин жүргүзбөөгө чакырабыз. Ал эми, мамлекеттин келечеги үчүн ойлонуп, туура жана татыктуу чечим кабыл алуу зарыл, себеби биздин добуш Кыргыз Республикасында демократиянын түптөлүшүнө, туруктуулуктун орун алуусуна жана өнүгүп өсүүсүнө түздөн-түз таасир этет.

Мындан сырткары, Кара-Балта шаардык кеӊешинин депутаттарын шайлоого даярдыктарды көрүү жана аны өткөрүү учурунда мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуу максатында, Жайыл районунун прокуратурасында штаб түзүлүп, анын жетекчиси болуп райондун прокурору – Н.Каимов дайындалган.

Аталган штаб Кара-Балта шаарынын Кожомбердиев көчөсүнүн 108 дарегинде райондук прокуратуранын имаратында жайгашкан, ишеним телефону: 0312 22-15-02.

Эгерде, шайлоого даярдыктарды көрүү жана шайлоо учурунда кандайдыр-бир мыйзам бузуулар байкалса, аныкталса токтоосуз укук коргоо органдарына же аймактык шайлоо комиссиясына кайрылууӊуз зарыл.

Жайыл районунун прокурорунун орун басары Мамбетов Мирбек Жумакадырович

Уважаемые избиратели! Указом Президента Кыргызской Республики «О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей Кыргызской Республики» от 8 февраля 2022 года назначены выборы депутатов в Кара-Балтинский городской кенеш Жайылского района на 10 апреля 2022 года, где горожанам предстоит избрать депутатов городского кенеша.

Право избирать депутатов местных кенешей имеют граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 лет, являющиеся членами местного сообщества соответствующей территориальной единицы, в которой проводятся выборы.

Напоминаем, что идентификация избирателей по биометрическим данным позволяет исключить голосование за другого избирателя и фальсификацию итогов выборов.

На сегодняшний день граждане Кыргызской Республики могут проверить себя в списке избирателей на портале www.shailoo.srs.kg или позвонить на номер «119» бесплатно.

Необходимо отметить, что допущение нарушений выборного процесса влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

Согласно ст. 195 УК КР  (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или работе избирательных комиссий) грозит наказание общественными работами от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок от одного года до трех лет, или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей.

— Ст. 196 УК КР (подкуп голосов избирателей) влечет ответственность в виде штрафа от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишение свободы на срок до пяти лет.

— Ст. 197 УК Кыргызской Республики (нарушение порядка финансирования избирательной кампании) — наказание лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок от одного года до трех лет, или штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до пяти лет.

— Ст. 198 УК Кыргызской Республики (незаконное использование средств при проведении выборов или референдума) наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительными работами на срок от одного года до трех лет, или штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до пяти лет,

— Ст. 199 УК Кыргызской Республики (фальсификация избирательных документов) наказываются исправительными работами на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме этого, за нарушения в ходе избирательного процесса предусмотрена ответственность по ст. ст. 60 — 69 Кодекса КР о правонарушениях.

В связи с этим призываем всех участников избирательного процесса соблюдать законы КР, не поддаваться на различные провокации, не заниматься незаконной агитацией, а избирателям делать осознанный, правильный и достойный выбор во благо государства. Ведь наш выбор напрямую влияет на укрепление устойчивой демократии и стабильности в Кыргызстане.

В целях обеспечения законности в период подготовки и проведения выборов депутатов Кара-Балтинского городского кенеша прокуратурой Жайылского района образован штаб по организации работы прокуратуры района в период подготовки и проведения выборов депутатов Кара-Балтинского городского кенеша, назначенных на 10 апреля 2022 года, руководителем которого является прокурор района Каимов Н.У.

Штаб находится в здании прокуратуры района по адресу: г. Кара-Балта, ул. Т. Кожомбердиева, 108, телефон доверия (0312) 22-15-02.

В случае выявления нарушений при подготовке и проведении выборов прошу незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или в территориальную избирательную комиссию.

Заместитель прокурора Жайылского района М. Мамбетов

О Рекламный агент

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Check Also

Электронную школу планируют запустить в Кыргызстане в сентябре

Министерство образования и науки Кыргызстана планирует с сентября запустить электронную школу. Об этом на заседании комитета парламента по социальной политике ...

Путин не возражает. Садыр Жапаров рассказал о строительстве железной дороги

Садыр Жапаров рассказал, когда начнется строительство железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и почему вопрос не решался на протяжении ...

Хадж-2022. Первая группа паломников отправится в Мекку в середине июня

Кыргызстанцы начнут паломничество в Саудовскую Аравию в середине июня. Об этом 24.kg сообщил руководитель отдела хаджа и умры Духовного управления мусульман ...